Twój Partner w Zarządzaniu Dokumentami
Społeczność

Branding . ediko

Marka Ediko istnieje już od 2001 roku kiedy to została zarejestrowana jako znak firmowy. W przypadku chęci wykorzystania logo do celów komunikacji marketingowej prosimy o właściwe użycie znaku, a w przypadku wątpliwości o kontakt poprzez adres e-mail marketing@ediko.pl

pliki do . pobrania

oficjalna . kolorystyka

  • PANTONE: 485PC
  • CMYK: C:0 M:95 Y:100 K:0
  • RGB: R:226 G:32 B:25
  • RAL (folia) 031 – ORACAL

logo wpisane . w siatkę

team-image

Agencja . PR

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją PR – http://www.goodonepr.pl.

100 słów . o Ediko

Ediko Sp. z o.o. to polska firma świadcząca kompleksowe usługi zarządzania środowiskiem druku dla biznesu (eng. Manage Print Services). Wysoka jakość serwisu drukarek to przede wszystkim efekt doświadczenia, pozyskiwanego już od ponad 20 lat. Aktywna współpraca Ediko z wiodącymi dostawcami sprzętu, takimi jak Samsung, Lexmark czy Ricoh, pozwoliła na zbudowanie silnych kompetencji, niezbędnych do świadczenia usług outsourcingu druku. Wysokie oczekiwania klientów były dla Ediko inspiracją do stworzenia MPS Satellite - autorskiego systemu monitorującego urządzenia drukujące. System ten odgrywa istotną rolę dla zapewnienia ciągłości pracy drukarek i obok systemów wydruku podążającego, takich jak PaperCut czy SafeQ, jest najbardziej pożądanym przez klientów narzędziem.

Ediko is a Polish company that provides Manage Print Services for business. High level of technical skills is the result of experience, collected over 20 years. Active cooperation with leading equipment manufactures, such as Samsung, Lexmark or Ricoh, helped to build strong competencies that are necessary to provide outsourcing services for printing. High expectations of customers were inspiration to create MPS Satellite - proprietary system for printers monitoring. This system plays an important role in ensuring the continuity of printers in reference to print authentication applications such as PaperCut or SafeQ.