Twój Partner w Zarządzaniu Dokumentami
Społeczność

#CRM, #Intranet, #Rozliczanie Czasu Pracy, #Urlopy, #Zarządzanie, #Zespół

Info
Charakterystyka kategorii
Intranet firmowy - portal on-line wspomagający organizację pracy zespołów
Status
Systemy personalizowane na życzenie.
Typ aplikacji
On-Site - Instalacja w środowisku klienta - integracja z Active Directory
1. Intranet - Cechy szczególne
Autorskie rozwiązanie Ediko Sp. z o.o. - Zarządzanie plikami (broszury, szablony itp.), - Zarządzanie absencją pracowników (Urlopy, Home Office, Delegacje), - Workspace - zarządzanie zadaniami oraz celami strategicznymi i operacyjnymi zespołów, - Wewnętrzna książka adresowa (kontakty)
Systemy wspomagające pracę zespołów

Home Office, SMB, Systemy Ediko

W Ediko dbamy w sposób szczególny o mechanizmy komunikacji z zespołem. Niestety nie znaleźliśmy optymalnego rozwiązania, które mogłoby realizować funkcje Intranetu w naszej firmie.

Intranet definiuje się jako sieć lokalną (dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome), w której komunikacja pomiędzy użytkownikami odbywa się bardzo płynnie. Użycie przeglądarki internetowej nie oznacza konieczności połączenia z Internetem.

Intranet powinien odpowiadać na potrzeby wewnętrzne każdej firmy z osobna. Jednak istnieją funkcjonalności, które są w większości wspólne dla wszystkich organizacji. Intranet firmy Ediko – to przede wszystkim:

 • Miejsce zgłaszania wniosków urlopowych, pracy zdalnej lub rejestracji innego typu absencji
  • zgłaszanie wniosków oraz ich akceptacja przez przełożonego
  • deklarowanie zastępstwa
  • inwentaryzacja absencji w postaci wykresu „Ganta”
  • możliwość pobrania dokumentu PDF przez osobę koordynującej procesy HR w firmie
 • Workspace – czyli platforma komunikacji celi operacyjnych i strategicznych dla firmy
  • Rejestracja Czasy Pracy – na podstawie zadeklarowanej przez pracownika ilości czasu poświęconego na określone zadanie, manager’owie uzyskują informację o zaangażowaniu pracowników w poszczególne projekty
  • Kategoryzacja zadań – dzięki odpowiedniej kategoryzacji zadań, pracownicy dowiadują się jakie są możliwości np.: w kontekście rozwijania kompetencji, lub zaangażowania w określoną dziedzinę funkcjonowania firmy
  • Raporty – manager sprawnie wykorzystuje raporty do określenia stopnia zaangażowania w jeden z projektów, co usprawnia możliwość przyporządkowania kosztów do określonego MPK.
 • Zarządzanie plikami – pozwala na stworzenie wirtualnej bazy szablonów i dokumentów, lub broszur, czy prezentacji. Łatwość uzyskania aktualnych szablonów to istotne zagadnienie z wizerunkowego punktu widzenia firmy.

Z uwagi na szerokie możliwości Intranetu oraz bardzo indywidualną charakterystykę każdej organizacji, jesteśmy otwarci na dyskusję odnośnie potrzeb użytkowników. Zapraszamy do kontaktu.

Brak wpisów

Odpowiedz