Twój Partner w Zarządzaniu Dokumentami
Społeczność

Paper . Cut

Cut Waste, Track Printing, Save Money

PaperCut MF to rozwiązanie, które umożliwia szybkie, automatyczne monitorowanie i zarządzanie drukowaniem, czy kopiowaniem w organizacji, umożliwiając tym samym precyzyjne kontrolowanie kosztów oraz wpływu na środowisko. PaperCut MF przechwytuje zadania druku wysyłane do Serwera Druku po czym analizuje je, egzekwując politykę drukowania w organizacji.

Dlaczego warto wdrażać PaperCut z Ediko?

Doświadczenie

Specjaliści Ediko Sp. z o.o. posiadają dotychczas najbogatsze doświadczenie w implementacji PaperCut’a w Polskich firmach oraz instytucjach publicznych.

Multi-Vendor

Ediko na bieżąco rozwija swoje umiejętności względem możliwości instalacji systemu na urządzeniach różnych producentów.

Wiedza MPS

Jak zoptymalizować środowisko wydruku i jak dobrać odpowiednie narzędzia? To jedno z najważniejszych pytań jakie należy zadać przed wdrożeniem systemu.

Monitoring +

Ediko oferuje dodatkowe rozwiązanie monitorujące MPS Satellite, będące idealnym uzupełnieniem funkcjonalności wydruku podążającego.

Demonstracja PaperCut
team-image

1 Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Odpowiedzialne drukowanie zgodne z polityką organizacji realizowane jest przede wszystkim dzięki redukcji nadmiernej ilości zużywanego papieru oraz materiałów eksploatacyjnych, co w konsekwencji wpływa na generowanie dodatkowych oszczędności. PaperCut MF został również wyposażony w moduł analizujący wpływ środowiska druku firmy pod względem emisji CO2 oraz ilości wyciętych drzew do wyprodukowania danej ilości kartek papieru.

2 Zgodność z Polityką Druku w firmie

PaperCut MF przechwytuje żądania druku wysyłane do Serwera Wydruku w celu zastosowania odpowiedniej procedury kontroli. Procesy filtrujące zadania są kreowane za pomocą zaawansowanych skryptów (JavaScript) i pozwalają na określenie ścieżek jakimi mają podążać wybrane zadania druku. Przykładem może być chęć wydrukowania dokumentu o dużej ilości stron. PaperCut MF może narzucić użytkownikowi urządzenia na których dany dokument powinien być wydrukowany – kryterium stosowane w takim przypadku to np. koszt wydruku strony. Dodatkowo na ekranie urządzenia może zostać wyświetlony monit sugerujący drukowanie w trybie dwustronnym – dla zmniejszenia ilości wykorzystanych kartek papieru.

3 Drukowanie z poziomu Interfejsu Web’owego

Użytkownicy urządzeń bezprzewodowych, dzięki zastosowaniu PaperCut MF, mają możliwość drukowania bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników na swoich urządzeniach. Wykorzystując opcję Web-Print drukowanie z laptopów, smartphone’ów czy tabletów jest szybkie i bardzo wygodne. Warty podkreślenia jest fakt, że wszystkie wydruki wykonywane z poziomu Web-Print są monitorowane w analogiczny sposób jak w przypadku dokumentów wysyłanych do Serwera Wydruku.

4 Find-me / Secure Print Release

PaperCut MF chroni poufne dokumenty i redukuje ilość nieodebranych wydruków poprzez zapewnienie użytkownikom możliwości uwalniania zadań drukowania dopiero po podejściu do drukarki czy kopiarki. Dzięki Find-me użytkownicy kolejkują wydruki w wirtualnej kolejce i zwalniają je na dowolnym, wybranym przez siebie urządzeniu. Secure Print Release wymusza na użytkowniku autoryzację w celu zwolnienia wydruków, dzięki temu rozwiązaniu rozwiązany zostaje problem w którym dostęp do poufnych danych uzyskuje niepożądana osoba. Funkcją godną uwagi jest również konfiguracja procesu akceptacji wydruku, dzięki której wydruk dokumentu musi zostać potwierdzony przez przełożonego lub odpowiednio zdefiniowaną osobę odpowiedzialną za tę czynność.

5 Monitorowanie i Raportowanie

Monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym pozwala na sprawne reagowanie w newralgicznych przypadkach. PaperCut MF umożliwia definiowanie szczegółowych raportów z wykazem ilości wydruków, uwzględniających podział na użytkowników, departamenty czy urządzenia, jak również wpływ na środowisko. Standardowo PaperCut MF został wyposażony w ponad 50 schematów, które można wyświetlić jako na ekranie przeglądarki internetowej, w pliku PDF, HTML lub CSV (dla Microsoft Excel). Udostępniony został także moduł umożliwiający tworzenie harmonogramów raportowania, dzięki czemu raporty są wysyłane automatycznie do wskazanych wcześniej odbiorców. Istnieje także możliwość dostosowania wyglądu raportu poprzez zdefiniowanie nagłówka, wybranie oraz sortowanie danych dostępnych w PaperCut MF.

6 Prosta Instalacja

Kreator instalacji instaluje oprogramowanie na serwerze druku, po czym następuje uruchomienie automatycznego procesu wykrywania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w sieci. Dzięki integracji z Active Directory, Open Directory, Novell eDirectory lub LDAP, automatyczne jest także tworzenie użytkowników i grup użytkowników. Kreator konfiguracji umożliwia również zdefiniowanie uprawnień użytkowników, określenie kosztów kopii oraz ilości wydruków jakie są dostępne względem poszczególnych użytkowników. PaperCut MF integruje się z większością drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi dostarczanymi przez producentów, a instalacja mikro-aplikacji na urządzeniu przebiega szybko i intuicyjnie.

7 Centralne Zarządzanie ułatwia kontrolę

PaperCut MF zapewnia dostęp dla administratora oparty na przeglądarce internetowej. Wszystkie zaawansowane opcje zarządzania i konfiguracji są realizowane za pośrednictwem przejrzystego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Pozostali użytkownicy środowiska druku, również posiadają dostęp do zestawu narzędzi dostępnych on-line, co umożliwia im monitorowanie swoich zadań druku, jak również kontroli tzw. salda konta, które jest informacją dotyczącą tego ile kopii/wydruków, dany użytkownik może wykonać w danym okresie czasu. PaperCut MF umożliwia również stworzenie, dla użytkowników, wirtualnego systemu transakcyjnego, dzięki któremu kredyty/punkty/opcje drukowania mogą być przekazywane/oddawane innym użytkownikom. Ta funkcjonalność jest przydatna szczególnie w instytucjach takich jak szkoły, uniwersytety, czy organizacje publiczne umożliwiające drukowanie gościom.

8 Integracja z Zewnętrznymi Systemami

Konfigurowalny interfejs WWW zapewnia możliwość połączenia PaperCut MF np. z witryną internetową, a w pełni udokumentowany interfejs API i skryptów pozwala na integracje z aplikacjami wykorzystywanymi przez firmę.

9 Elastyczność

Nowoczesna architektura oprogramowania zapewnia skalowalność dla sieci o różnych wielkościach – od 5 – 500 000 użytkowników. PaperCut MF z powodzeniem wspiera pracę środowiska druku wykorzystującego więcej niż jeden Serwer Wydruków.

10 Maksymalizacja wydajności pracy urządzeń

PaperCut MF zapewnia ciągłość pracy biura, dzięki tworzeniu buforu wydruków oraz automatycznych powiadomień o awariach poszczególnych urządzeń.